Σίγουρη λύση - ολοκληρωμένη ασφάλιση

Υπηρεσίες

Choice:  Επιλογή

Η επιλογή κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών σας είναι το πρώτο βήμα για την σωστή ασφάλιση. Μέσα από την πληθώρα των προγραμμάτων που προσφέρουμε αλλά και την σωστή αναλυσή τους κερδίζετε. Διότι αγοράζετε το το ασφαλιστηριό σας έχοντας ενημερωθεί ολοκληρωμένα κερδίζοντας χρόνο, παροχές  και χρήματα. Μα πάνω απ'όλα έχετε κερδίσει την ησυχία σας, για οποιαδήποτε ατυχία είστε εξασφαλισμένοι.


Service:
Εξυπηρέτηση

Η συνεχής ενημερωσή σας για νέα προιόντα  αλλά και εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφαλισή σας είναι ένα μόνο μέρος που απολαμβάνουνε οι ασφαλισμένοι μας.
Κυρίως όμως, την κρίσιμη ώρα της ζημίας ή της καταστροφής, είμαστε πάντα κοντά σας. Ενεργούμε άμεσα για την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των ασφαλισμένων μας. Σεβόμαστε τους ασφαλισμένους αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρίες, κερδίζουμε καθημερινά λοιπόν τον σεβασμό των ασφαλιστικών εταιριών απέναντι στους ασφαλισμένους μας .


Consulting:
Προτάσεις για δημιουργία νέων ασφαλιστικών υπηρεσιών

Σε συνεργασία με εδραιωμένες ασφαλιστικές εταιρίες ή brokers που μπορούνε να δημιουργήσουνε ειδικές ασφαλιστικές υπηρεσίες και κατέχουν την τεχνογνωσία και την κατάλληλη αντασφάλιση  προσφέρουμε ασφάλιση για ότι μπορεί να ασφαλιστεί.